Welkom bij EquiBron

 

Coaching met paarden

Leren en leven
met de wijsheid van de kudde

Op een dag ben je geboren 

uit samengaan ontstaan.

Uit een lange rij van mensen

die nog diep in jou bestaan.

Met hun angsten en verlangens

met al hun liefde en hun pijn.

Daar ver in het verleden

ligt de bron van wie wij zijn.

 

 

Krijg inzicht en begeleiding met 

EquiBron paardencoaching


EquiBron biedt ondersteuning door individuele coaching en teamontwikkeling met behulp van paarden. 
 

Samen met de wijsheid van de kudde help ik je bij vragen of thema's die spelen, zoals terugkerende problemen, als je vastloopt in je werk of leven, of wanneer je toe bent aan een volgende stap. Paarden geven inzicht in de -vaak onbewuste- patronen die van invloed op jou zijn en in de positie die jij daarin inneemt. Ze nodigen je uit om je situatie op een andere manier te bekijken: vanuit een kudde-perspectief. Wat is jouw plek en rol in het grotere geheel? Een ander perspectief en nieuwe inzichten helpen je om een volgende stap te zetten in jouw ontwikkeling.         

 

Zelf ervaren? Je bent van harte welkom tijdens één van de kennismakingsworkshops of een individuele sessie. Het is ook mogelijk om een vrijblijvende kennismaking aan te vragen. Neem gerust contact op.

~Het onbespreekbare bespreekbaar~                                   
 ~Het onzichtbare zichtbaar~

Hoe werkt paardencoaching?

 

Paarden zijn kudde- en prooidieren en leven al 65 miljoen jaar op aarde. Om te kunnen overleven had het paard oorspronkelijk een sterke, veilige kudde nodig. Daardoor zijn paarden van nature gericht op het geheel: ‘wij’ gaat voor 'ik'. Ook in contact met de mens zal een paard nog altijd reageren vanuit deze instinctieve behoefte aan veiligheid, en voelt het paard direct of het veilig is om een 'mini-kudde' met ons te vormen.

Door de jaren heen hebben paarden een bijzondere en belangrijke rol vervuld ten opzichte van de mens. Daarbij is hun natuurlijk, instinctmatige behoefte aan 'samen leven' onveranderd. Paarden zijn kuddedieren, en hebben een sterke drang tot verbinden. Als mens lijken wij dit 'kudde-bewustzijn' soms te zijn vergeten. Maar ook voor ons is dit van grote invloed op hoe we ons gedragen en voor de manier waarop we samenleven en samenwerken. Om deze reden bieden paarden ons waardevolle inzichten en laten ze ons zien hoe we weer meer vanuit onze oorspronkelijke behoeften en principes van de kudde kunnen leven en werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het paard als coach

Daarmee zijn er veel overeenkomsten te vinden met het systemisch werk zoals dit is ontwikkeld door Bert Hellinger (ook wel bekend van familieopstellingen). Tijdens een coachsessie met paarden – waarbij het paard in vrijheid reageert op onze aanwezigheid- laat het paard zien of hij zich met je kan verbinden, en met alles wat je bij je draagt. Een paard voelt daarbij feilloos aan of dat wat we willen uitstralen (of denken uit te stralen) in lijn is met hoe we ons van binnen voelen. En of we de juiste plek innemen in het geheel. Het is wonderlijk hoe paarden direct reageren op kleine veranderingen. Als prooidier ontwikkelde het paard een sterk gevoel voor de intenties van (roof)dieren in hun omgeving. Bij paardencoaching maken we gebruik van deze sensitiviteit.

 

 

 

 

~ Het maakt paarden niet uit wie je bent, als je maar echt bent ~

Systemisch coachen 

 

Systemisch coachen gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de sociale systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving. Wat er in zo’n systeem speelt en de plaats die jij daarin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je voelt en doet.

Systemisch coachen is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen natuurlijke plek in een systeem en je verhouding met anderen. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag. Met patronen die je sterk hebben gemaakt, maar die je op enig moment ook kunnen belemmeren in je ontwikkeling.

 

We zijn allemaal onderdeel van meerdere systemen, te beginnen met ons familiesysteem. Maar ook een organisatiesysteem -en daarbinnen een afdeling of team- zijn systeemvormen die een sterke invloed hebben op hoe we ons voelen en gedragen. Bij systemische coaching richten we ons in eerste instantie op het hele systeem waar je onderdeel van bent. Vragen of problemen waar je mee loopt zijn vaak niet persoonlijk, maar gerelateerd aan een patroon in je familie of organisatie(systeem).

 

Problemen zijn vaak een oplossing

In het systemisch werk worden deze onderliggende, vaak onbewuste patronen blootgelegd.

Patronen zijn vaak een manier om iets op te lossen in een systeem. Bijvoorbeeld wanneer een kind de zorg en verantwoordelijkheid over een jongere zus op zich neemt omdat de ouders dit niet (kunnen) doen, en dit op latere leeftijd ook gaat doen in relaties en werksituaties. Of het lukt een team niet om gezamenlijk te bouwen aan de toekomst omdat teamleden nog verbonden zijn met oud-medewerkers waar (onbewust) geen afscheid van is genomen. Het helpt dan niet om ‘aan de oppervlakte’ aan bijv. het verbeteren van de communicatie te werken; wel om te onderzoeken waar dit gedrag (oorspronkelijk) een oplossing voor is -of is geweest. Door naar het hele systeem te kijken kan op een diepere, onderliggende laag een oplossing ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemisch coachen met paarden
Coaching met paarden is enorm in opkomst en wordt op diverse manieren ingezet. Uitgangspunt hierbij is jouw vraag of het thema waar je meer over wilt weten. Zo bieden paarden hulp op het niveau van gedrag (bv. assertiviteit, leiderschap, contact maken) en intrapsychisch niveau, waarbij het paard wordt gebruikt als spiegel voor onze innerlijke toestand (onzekerheid, angst, verdriet). Het derde perspectief is het systemisch coachen met paarden. Deze manier van werken is ontwikkeld door Ruud Knaapen, grondlegger van systemisch coachen met paarden in Nederland. Bij systemisch coachen met paarden vindt er een ontmoeting plaats tussen mens en paard in vrijheid, waarbij paarden instinctief reageren op wat er is in het hier en nu. Vanuit het ‘kudde-bewustzijn’ van het paard (wat ook als systeem kan worden gezien) krijgen we inzicht in wat er speelt in jouw eigen systeem en de plek die jij inneemt. Paardencoaching is daarmee een van de meest directe manieren van coaching. Het leidt in korte tijd naar de essentie van je vraag, en levert nieuwe inzichten en oplossingen op.

 

In onderstaande Ted Talk legt Ruud Knaapen uit hoe we via paarden toegang krijgen tot de 'we-state': de wijsheid van de kudde. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Waarvoor is jouw probleem een oplossing? ~

In contact met het paard

 

Wat wij als mensen kunnen leren van paarden

Wat als er een groter bewustzijn is waar we onderdeel van zijn? Een veld waar we af en toe een glimp van kunnen opvangen? Diep van binnen voelt bijna iedereen dat er ‘meer’ is dan wat we in het dagelijks leven kunnen zien, horen en ervaren. In het contact met een paard komen we rechtstreeks in contact met dit onbewuste veld: alsof we in direct contact staan met een grotere kracht. Waarbij de paarden ons tonen wat we vanuit dit veld te doen hebben, of juist te laten. Dit is heel waardevol gebleken voor zowel persoonlijke vraagstukken maar ook voor teams en organisaties.

In contact met een paard vervallen alle rollen en ervaart het paard jou puur zoals je bent: als mens. Alle rollen en identificaties die we hebben aangenomen (de helper, de perfectionist, de twijfelaar), vallen weg. Het is voor veel mensen een verademing en ontwapenend dit te ervaren. Je komt (weer) in contact met wie je in essentie bent. Met wat je ten diepste wilt. En ook: met wat het leven van jóu vraagt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat brengt het je?
Systemische coaching met paarden biedt inzicht in onbewuste patronen die meer invloed hebben dan we ons realiseren. Vanuit dit inzicht is het mogelijk om te komen tot een (innerlijk) besluit of besef. Een nieuwe beweging wordt weer mogelijk gemaakt, in een situatie die eerder vaak als 'vast' werd ervaren: je weet wat je 'te doen' (of juist 'te laten') hebt. En kunt van daaruit bewuste keuzes maken. Je komt weer in harmonie met jezelf, je omgeving en de werkelijkheid. 


Doordat je kijk op de situatie verandert, veranderen de omstandigheden ook. Je realiseert je dat verandering -of een gewenste oplossing- niet buiten jezelf, maar ín jezelf zit. Als je standpunt, de manier waarop je naar een situatie kijkt of je innerlijke houding verandert, volgen de benodigde acties of dat wat nodig is, bijna als vanzelf. Systemisch coachen met paarden helpt je om weer te leven in contact met jouw bronnen; je kwaliteiten, oorsprong, passie, en ‘dat wat werkt’. 

 

 

Aanbod

 

Onderstaand vind je de diverse mogelijkheden voor persoonlijke coaching en teamontwikkeling met de wijsheid van de kudde.  

 

 

 

Kennismakingsworkshops 

Wil je op een laagdrempelige manier kennismaken met paardencoaching? In deze workshops staan we stil bij de achtergrond en werkwijze, en kun je ervaren wat paardencoaching voor jou kan betekenen. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Kennismakingsworkshops'. 

 

 

Individuele begeleiding 
Heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding, verdieping en inzichten? In één of meerdere sessies onderzoeken we jouw vraag of thema en help ik je de inzichten te integreren in je dagelijks leven. We starten steeds met een korte verkenning en gaan daarna naar de paarden. Een individuele sessie duurt 60 tot 90 minuten.  

 

Afhankelijk van je vraag kun je kiezen voor één of meerdere sessies. Of kies voor het Groeitraject: een programma van vijf sessies waarin ik je over een langere periode begeleid in je ontwikkeling.   

 

Het is mogelijk om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen, om te bekijken of paardencoaching bij jou en je vraag past.

 

Neem voor een (vrijblijvende) prijsopgave gerust contact op. Heb je eerder al deelgenomen aan een kennismakingsworkshop, dan ontvang je €15,- korting op een (eerste) individuele sessie. 

 

 

Teamcoaching met de wijsheid van de kudde

De wijsheid van de kudde inzetten voor de ontwikkeling van jou en jouw organisatie of team? EquiBron ontwerpt op maat gemaakte programma's op basis van de behoefte en het vraagstuk dat speelt. Het is ook mogelijk om paardencoaching onderdeel te maken van een breder leiderschaps- of ontwikkelprogramma. Neem hiervoor contact op via de Contactpagina.   

 

 

Presentaties, lezingen & workshops

Het is ook mogelijk om een presentatie, lezing of op maat gemaakte workshop te verzorgen. In overleg en afhankelijk van de vraag en behoefte wordt een programma samengesteld. We staan o.a. stil bij de achtergrond van paardencoaching, wat we hiervan kunnen leren en het is mogelijk om zelf ook direct te ervaren.    

Maak kennis met paardencoaching

Kom naar één van de Kennismakingsworkshops!

 

Wil je op een laagdrempelige manier kennismaken met paardencoaching? Regelmatig organiseer ik kennismakingsworkshops. Tijdens deze workshop leer je wat systemisch bewustzijn is, krijg je inzicht in hoe jouw familiesysteem invloed op jou heeft en kun je een korte persoonlijke sessie met de paarden ervaren. 

 

Wat biedt de workshop jou? 

  • Een introductie over paardencoaching en wat het jou kan brengen
  • Inzicht in systemisch bewustzijn en hoe je dit tegenkomt in je dagelijks leven 
  • Ervaren wat de kracht van paarden en hun 'kuddebewustzijn' is
  • Een eerste kennismaking met het paard en korte persoonlijke sessie
  • Een laagdrempelige manier om kennis te maken met paardencoaching

 

Aanvullende informatie

  • De eerstvolgende kennismakingsworkshop vindt plaats op vrijdag 16 augustus (nog 6 plaatsen beschikbaar). 
  • Tijdsduur: 2,5 uur (inloop vanaf 09.15u, start om 09.30u tot ca. 12.30u)
  • Maximaal 6 deelnemers
  • De workshops vinden plaats in Gastel (gemeente Cranendonk, Noord-Brabant)
  • Je bijdrage is € 95,- p.p.

 

Aanmelden kan via onderstaand formulier. Je ontvangt daarna een email ter bevestiging met praktische informatie en een nota (graag vooraf voldoen). 

Het is ook mogelijk om een eigen workshop te organiseren (vanaf 4 personen). Neem daarvoor contact op via het contactformulier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB tot één week vooraf kun je je aanmelding kosteloos afzeggen of verzetten. Dat geeft een ander de kans om in jouw plaats deel te nemen. 

 

Naam  
E-mail  
Adres en pc  
Woonplaats  
Telefoonnummer  
Ik neem deel aan de workshop op:  
Aantal personen  
Naam en e-mail tweede persoon / Vragen of opmerkingen  
  

Klanten aan het woord

 

 

Enkele klanten aan het woord over hun ervaring met paardencoaching bij EquiBron:  

 

Letterlijk stap voor stap kreeg ik een duwtje in de juiste richting. Een hele bijzondere ervaring! Ook in de periode na de sessie is er heel veel gebeurd, bizar gewoon. Ik denk nog vaak terug aan de stappen die ik tijdens de sessie met René en Zustin heb gezet.

 

Ginny

 

 

 

Soms zit je in de knoop met jezelf. Zoals ik. Ik heb al een paar psychologen versleten en niemand maakte het gemakkelijker. Al dat diepe graven in jezelf; het was niet wat ik zocht. René ken ik al jaren, hoewel we nauwelijks contact hadden. Ik volgde hem in wat hij deed en toen hij eenmaal 'online' was, kon ik me niets beters voorstellen dan contact met hem opnemen.

Dat heb ik gedaan en vorige week stond ik daadwerkelijk in de bak met Zustin, na een gesprek met René. In mijn leven spelen meerdere dingen, verleden en heden. Ik had geen duidelijke vraag alleen de wens om Zen te worden en rust te krijgen. Wil je weten wat er gebeurde? Ik kan het niet uitleggen maar de stukjes vielen op hun plaats. Voor René misschien ook een lastige maar voor Zustin niet. Ik kreeg waar ik om vroeg. Het voelde dezelfde middag goed, nu, een paar dagen later, is het geland. Lees de regels van Stef Bos op zijn website; het gaat over je bron.

Ik ben zo blij dat ik gegaan ben, zo blij met die middag. Indrukwekkend, leerzaam maar vooral helpend. Niets is meer hetzelfde en alles krijgt een plek. Ik kan nu weer verder gaan!

Carolien

 

 

 

 

Tijdens de paardencoaching heb ik vooral innerlijke rust gecreëerd voor mezelf. Ook sta ik nu steeds meer stil bij het hier en nu, meer leven in het moment. Dit helpt mij erg in het dagelijks leven. Tijdens de sessies ervaarde ik zoveel verschillende gevoelens/emoties die ik nog nooit eerder heb gevoeld. Werken met de paarden brengt je echt op een ander level, dit had ik nooit verwacht als nuchter persoon.

Ik raad iedereen aan om dit te doen, ook al heb je geen onderliggende problemen; het helpt iedereen.

 

Gwen

 

 

 

 

Samen met René en zijn paard (en in onze sessie deed het ‘buurpaard’ ook mee) zijn we wat thema’s uit het verleden gaan onderzoeken. En dan vooral in de combinatie Verleden, Heden, Toekomst: hoe verhoud ik me naar mijn (groot)ouders en hoe zie ik dat met mijn toekomstige kindje voor me (ik was destijds zwanger), welke rollen zijn er eigenlijk binnen ons gezin?
Ik vond het een indrukwekkende middag die me nieuwe inzichten gaf en die eigenlijk nog wel weken later doorsijpelden. Het is heel bijzonder dit met een (groot) dier te doen, hoe je reageert op elkaar en wat dat over jou of over de ander zegt.
Inmiddels zijn we een half jaar verder, ben ik inmiddels moeder geworden en gebruik ik de inzichten nog steeds. René is een rustige en kundige begeleider, die op gepaste afstand blijft, zodat het ‘proces’ ook echt plaats kan vinden. En dat we konden lachen met elkaar, hielp ook wel om de zwaarte er af en toe af te halen. Ik vond het een hele leerzame middag.

 

 

 

 

Een geweldige ervaring! René vertaalt samen met jou wat zijn paard Zustin laat zien vanaf het moment dat je in de manege staat. In mijn geval ging het o.a. terug naar mijn jeugd met voor mij verrassende ontdekkingen. Confronterend en emotioneel, ik zal het nooit vergeten.  
 

Rolf

 

 

 

 

"Bijzonder hoe de feedback van het paard zo spot on is en doorwerkt. Een hele bijzondere ervaring en diep inzicht, waardoor iets op z'n plaats is gekomen."

 

"Door Zustin kom ik dichter bij mezelf"

 

"Wow, dit had mijn nuchtere ik niet verwacht"

 

"Bijzonder hoe René samen met de paarden tot de kern van de zaak komt"

 

"Zustin en René geven inzicht in wat er in het onderbewuste leeft. Door de professionele en respectvolle begeleiding mag alles gezien en geleerd worden, met liefde."

 

"Zo bijzonder dat ik het niet uit kan leggen"

 

"Een hele waardevolle ervaring, ook voor professionals die zelf mensen begeleiden" 

 

Deelnemers kennismakingsworkshop

 

 

 

 

Contact

Wil je meer informatie, of direct een afspraak maken? Vul onderstaand formulier in, en ik neem zo snel mogelijk contact op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of neem direct contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een e-mail. 

 

Telefoon:        +31 6 19 55 00 70
E-mail:            welkom@EquiBron.nl 

 

Coachsessies vinden plaats in Gastel (ca. 20 min. ten zuiden van Eindhoven). Verdere (praktische) informatie ontvang je voorafgaand aan de sessie of workshop.

Het is ook mogelijk om op locatie een sessie of workshop te verzorgen. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden. 

Naam  
E-mail  
Onderwerp  
Telefoonnummer  
Bericht  
  

Algemeen

Contact opnemen

EquiBron Paardencoaching

René Schoone

Heikant 30 - Gastel (gemeente Cranendonck, NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de Algemene voorwaarden en Privacy verklaring.

 

EquiBron is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 76302326. Fiscaal nummer NL003072776B80. 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig info, tips, inspiratie en updates! 

E-mailadres  

Even voorstellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben René Schoone, systemisch paardencoach. Samen met de wijsheid van de paarden begeleid ik mensen zowel persoonlijk als in teamverband in hun ontwikkeling en bij specifieke vragen en uitdagingen.

 

Mijn loopbaan startte in het Communicatievak. Met name de persoonlijke communicatie had mijn interesse: wat beweegt mensen, en wat gebeurt er in de interactie tússen mensen? Nadat ik een leidinggevende rol kreeg bij een grote financiële dienstverlener, ontwikkelde ik mijn vaardigheden in het begeleiden van mensen en volgde ik diverse opleidingen en trainingen. Bij het ITIP legde ik een brede basis met de tweejarige coachopleiding Instrument voor hulp. Ook verdiepte ik me in de Appreciative Inquiry dialoog als krachtig middel bij veranderprocessen.

 

Daarna kwamen twee passies samen: het werken met mensen met behulp van paarden. Al van kinds af aan zijn paarden in mijn leven en heb ik zelf mogen ervaren hoe paarden je kunnen bijstaan bij kleine en grote veranderingen. Bij Wind Organisatieontwikkeling volgde ik de Windopleiding - Systemisch coachen met paarden. Van daaruit kwam alles in een stroomversnelling en ben ik mijn eigen praktijk gestart. De opleiding 'Teamontwikkeling met de wijsheid van de kudde' bij Wind volgde om de kracht van paarden ook in te kunnen zetten in het begeleiden van teams en organisaties.  

 

Vanuit rust en vertrouwen help ik mensen op zoek te gaan naar wat hen beweegt, of juist tegenhoudt. Ieder mens is een uniek individu, en tegelijkertijd onderdeel van een groter geheel (je gezin, familie, team, organisatie etc.). Ik werk dan ook altijd vanuit dit geheel en bekijk welke werking het geheel op jou heeft en andersom. 

 

Over de paarden 

 

 

Ik werk samen met mijn paarden Zustin, Tulla, Winston en Famke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          De kudde 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

                      Zustin en Tulla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Famke en Winston

 

 

Door de ogen van een paard ...

 

 

Blogs en verhalen over uiteenlopende thema's, bekeken door de ogen van een paard. Niet de waarheid, maar een uitnodiging om te kijken vanuit een ander perspectief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar begint en eindigt een coachsessie?
 

Een coachingsessie met de paarden start meestal na een korte kennismaking en verkenning van de vraag met een kop koffie of thee. De cliënt stapt de bak in en we openen ons voor wat de paarden tonen vanuit het contact dat ontstaat. Maar soms is 'het veld' zo sterk, dat ik al (ruim) vóór de sessie informatie opmerk. Zoals vandaag, toen ik de paarden in de wei ging halen op weg naar de rijbak. Er was al duidelijk systeemdruk voelbaar (zoals we dat noemen: zie het als 'spanning' rond een persoon, situatie of contact) en er kwam al informatie tot me via de paarden. Ik registreer die informatie dan, zonder daar een invulling aan te geven. Het gaat niet om het verhaal erachter.

 

Ook in de rijbak ging dit proces verder, en herhaalde het patroon zich dat de paarden lieten zien. Voor mij een bevestiging dat er duidelijk iets aan het licht wilde komen. Vanuit de systeemdruk is soms veel urgentie voelbaar: iets wil gezien worden. De paarden wijzen ons daar op.

 

Na het verwelkomen van de cliënt, gingen we in op de vraag waarmee ze gekomen was. En terwijl we dit verkenden, voltrok zich een proces tussen de paarden achter de cliënt (ik zorg dat ik bij de intake altijd zicht heb op de paarden in de rijbak terwijl we in de ontvangstruimte zitten). Toen ik haar wees op het beeld dat ontstond tussen twee paarden, was dat bevestigend, erkennend en begeleidend tegelijk: een bevestiging van de huidige situatie, erkenning voor de pijn die dat met zich meebrengt, en begeleidend in het toelaten van deze situatie met alle pijn die dat geeft. Deze afstemming tussen ons en de paarden bleef gedurende het hele gesprek, waarbij we vanuit deze naastgelegen ruimte als het ware meebewogen met wat de paarden lieten zien.

 

De rijbak in stappen om contact te maken met de paarden was vervolgens niet nodig; het veld was zo sterk en groot, dat we in feite al de hele tijd in de sessie waren, samen met de paarden. In resonantie met elkaar en met de beweging die gemaakt wilde worden.

 

Bij de afronding was voor mij én de cliënt maar één passend antwoord richting de paarden mogelijk: dankjewel. Want de manier waarop paarden ten dienste van het overleven van de kudde (inclusief onze kudde) mee resoneren en harmoniseren, blijft wonderlijk en verdient een diepe buiging.

 

Waar begint en eindigt een coachsessie? Een onzichtbare en misschien wel niet bestaande grens ...

 

 

 

#EquiBron #paardencoaching #wijsheidvandekudde #horseassistedcoaching